İzmir Özel Türk Koleji

İTK’LI ÖĞRENCİLERDEN “ÖĞRENCİYKEN ÖĞRETMEN OLDUM” PROJESİ

23.01.2017 00:00:00

İzmir Özel Türk Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından gerçekleştirilen; kademeler arasında ortak bir sinerji ve aktif eğitim-öğretim ortamı yaratmayı amaçlayan “Öğrenciyken Öğretmen Oldum” projesiyle, İTK’lı lise öğrencileri öğretmenlerinin yerine geçtiler. Kendi cümleleri ile lise öğrencileri, 5.sınıf öğrencilerine 40 dk. süresince ders anlatarak kişilik gelişimlerine yararlı bir proje gerçekleştirdi.

 

“Öğrenciyken Öğretmen Oldum” projesi ile öğrencilerin kavramları kendi yaş grubuna yakın kişilerden dinleyerek farklı açılardan konuya yaklaşabilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla hem kademeler arasındaki iletişimi arttırmayı hem de öğrenciler için kalıcı, aktif, eğlenceli bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlayan projenin bu yılki ilk bölümü Bahattin Tatış, Büyükçiğli, Marmaris ve Manisa Kampüslerindeki İTK Tarih Zümresi işbirliği ile gerçekleştirildi.

 

Bahattin Tatış, Manisa ve Büyükçiğli Kampüslerinde konu anlatımı İTK Tarih Bölümünün katkısıyla sunumlar ile yapılırken, Marmaris Kampüsünde drama yöntemi ile yapılmıştır. Kademeler arası geçiş için önemli bir örnek teşkil eden proje kapsamında konuyu kendi bakış açıları ile ele alan İTK’lı lise öğrencileri, konu anlatımları sonunda ortaokul öğrencilerine sorular da yönelterek aktif bir ders ortamı sağladılar.