İzmir Özel Türk Koleji

İTK'da İyi Örnekler Çalıştayı Özgün ve Teknoloji Odaklı Fikirlere Ev Sahipliği Yaptı

02.02.2022 00:00:00

6. İTK’da İyi Örnekler Çalıştayı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü İTK İzmir, Marmaris ve Manisa Kampüslerinden 500’ü aşkın öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. 29’u öğretmen ve 4’ü konuk oturumları olan toplam 34 eş zamanlı oturumda, eğitimciler birbirleri ile iyi uygulamalarını ve deneyimlerini paylaştı. 

 

Bir İTK geleneği haline gelen ve birbirinden farklı branşlarda eğitimcilerin birbirleriyle çeşitli alanlarda deneyimlerini paylaştıkları çalıştayın açılış oturumunun Moderatörlüğünü İTK İlkokul ve Ortaokulları Akademik Direktörü Bahar ERGİN FAAT yaptı. İTK Genel Müdürü Yiğit TATIŞ’ın eğitimin değişim ve dönüşümüyle ilgili yaptığı ilham verici konuşmayla başlayan açılış oturum, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner YILDIRIM’ın “Öğrenmenin Zihnimizdeki Serüveni” isimli sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Soner YILDIRIM sunumunda eğitim teknolojilerinin doğru kullanımı, öğrenmenin nasıl anlamlı bir şekilde gerçekleştiği, kalıcı öğrenme için uygulanması gereken stratejiler ve pandemi sürecinde eğitimin nasıl şekillenmesi gerektiği konularında bilgiler verdi.

 

Açılış oturumunun ardından eş zamanlı oturumlara geçildi. 

 

Learning to Play, Jeopardy ve Donguri Etkinlikleri, Kazanım Odaklı Oyunlar, Eğlenceli Matematik Defteri ve Çarpma sunumlarında "Aktif Katılım ve Oyun yoluyla öğrenme"nin güzel örnekleri paylaşılırken bir çocuğun öğrenme hedeflerine keyifli bir şekilde nasıl ulaşabileceği tartışıldı.

 

Story Jumper, Yazarları Tanıyorum Ben de Yazar Oluyorum, Kelimelerin Dili ve Çekirgenin Yolculuğu sunumları öğrencilerin işbirliği içerisinde veya bireysel olarak dijital ortamlarda çalışıp, okuma, yazma ve  yaratıcılık becerilerini teknoloji kullanarak geliştirmeleri üzerine yoğunlaştı.

 

Resfebeyle Dersimiz Atatürk ve Tarih Şeridi sunumlarında, görsel yorumlama ve grafik inceleme becerileri üzerine eğilinirken hedef kazanımlara  yönelik öğrencilerin kendi başlarına bilgiye ulaşma becerilerini geliştirip, araştırma ve sunum tekniklerini uygulama fırsatının nasıl verilebileceğiyle ilgili örnekler paylaşıldı.

 

Dijital araçlar kullanılarak müzikle yabancı dil öğrenimine değinen "Enhancing Learning with the Use of a Tune" sunumuyla birlikte sanat temasının yer aldığı diğer sunumlar olan "Göbeklitepe Sanat Projesi" ve  "İyi ki doğdun Barış Abi" çalışmaları dijital araçlarla sanat etkinliklerinin nasıl yapılabileceğine ve disiplinler arası işbirliği çalışmalarına güzel bir örnek oluşturdu.

 

Yeni Başlayanlar İçin Her Yönüyle eTwinning sunumunda uluslararası proje örnekleri ve projelere nasıl dahil olunabileceği ayrıntılı olarak anlatıldı.

 

Arıcılık Kulübü ve Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlara ve Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek isimli çalışmalarla öğrencilerde çevre ve doğa bilincinin yerleşmesini amaç edinen örnek eğitim öğretim faaliyetlerine yer verildi.

 

Olumlu beden imajı ve kendini kabul sunumunda öğrencilerinin beden imajını ve olumlu benlik kazandırma konuları ele alınırken ders içi farklı yöntem ve teknikleri etkili şekilde kullanmaya yönelik örnekler verildi.

 

Eleştirel düşünme becerisini çocuklarda geliştirmeyi hedefleyen  Zihne Yapışan Sorular sunumunda sınıfta ve okulda demokratik bir düşünce ortamı nasıl sağlanabilir konusuna değinildi. 

 

Lal Masallar'ın Gizemi, Bitmoji ile dijital sınıfımız ve Nearpod sunumlarında ders içinde ve dışında öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle nasıl işbirliği içinde çalışarak eğlenceli dinamik öğrenme ortamları oluşturulabileceği uygulamalarla anlatıldı.

 

Sanal sergi ve müze ziyareti, Google Dökümanlar, Microsoft Fotoğraflar & Video Düzenleme Web Uygulaması, Making Effective Presentations, Teachermade ile Canlanan Çalışma Kağıtları ve Google Siteler ile Web Sayfası Hazırlama sunumlarında, dijital araçları öğrenme etkinliklerinde nasıl etkili bir şekilde kullanarak öğrenmeyi ilgi çekici hale getirip teknolojiyi kalıcı bir öğrenme için kullanabilirizin örnekleri verildi.

 

Öğrencilerin geleceğe hazır kariyer becerileri edinmesini amaçlayan Uluslararası BTEC Programı sunumunda örnek ders içerikleri paylaşıldı.

 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte interaktif ders içerikleri oluşturabildikleri Sebit VFabrika özellikleri ve uygulamalarıyla örneklerle birlikte tanıtıldı.

 

Edubook sunumunda nasıl dijital yayınlar oluşturulabileceği, bu yayınların nasıl yayınlanıp öğrencilere sunulabileceği anlatıldı.

 

Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşıldığı çalıştay, işbirliği, dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri oldu.