İzmir Özel Türk Koleji

İTK’lı Öğretmenler, 7 Sunum ile Geleceğin Eğitim Teknolojilerine Yön Verdi

14.04.2021 00:00:00

İTK’lı Öğretmenler, 7 Sunum ile Geleceğin Eğitim Teknolojilerine Yön Verdi

 

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından düzenlenen VII. Eğitim Teknolojileri Konferansı, ETP’21 bu yıl online ve ücretsiz olarak 6000’in üzerinde katılımcı ile yeni bir rekora daha imza attı.

İzmir Özel Türk Koleji öğretmenleri Felsefe, Fen Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkçe, Tarih branşlarında izleyeciler ile buluştu.


✔"Classcraft ile Sınıf Yönetimi" - Fen Bilimleri - Burcu Kılıç & Burak Yıldırım

✔"Arduino ile Fen Eğitimi" - Fen Bilimleri - Serap Ferhatoğlu

✔"Alice Dijital Diyarda" - Felsefe - Seda Kaymaz & Aysel Kadıköylü
✔"Çocuklar İçin Görgü Kuralları E-kitap ve İnteraktif Öğrenme Uygulamaları" - PDR - Gülay Kılıç & Burcu Özgüler
✔"Gençler İçin Görgü Kuralları ve Etik Değerler E-kitap ve İnteraktif Öğrenme Uygulamaları" - PDR - Yudum Tan Akın & Percihan Zengin
✔"Yazarları Tanıyorum Ben de Yazar Oluyorum" - Türkçe - Nebahat Toker
✔"Şehir Zenginliği - Millet Felsefenin Doğduğu, Tarih Yazıldığı, Coğrafi Zenginliğimiz" - Tarih ve Felsefe - Müge Özgüven & Figen F. Akman & Selin Tuncer

 

Classcraft ile Sınıf Yönetimi

Senkron olarak gerçekleşen oturuma yaklaşık 150 öğretmen katılım sağladı. Sunumda oyunlaştırmanın öğrenme sürecindeki önemi anlatıldı. Son yıllarda geleneksel eğitim anlayışına alternatif eğitim sistemleri geliştiren İTK Öğretmenleri, eğitimde kullanılan en önemli tekniklerden biri olan oyunlaştırmayı sınıflara taşıdı. Bu sayede öğrencileri motive ederek, öğrenme süreçlerini daha eğlenceli hale getirdi.

 

Arduino İle Fen Eğitimi

Çalışma değişen dünya ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak, öğrencileri 21. yy becerilerine uygun etkinlik ve projelerle desteklemek için geliştirildi. Gelecekte öğrencilerin anadili ve İngilizceden sonra bilmesi zorunlu olan kodlama dilini pekiştireceği bu çalışmada öğrenciler, 3-4 kişilik gruplar halinde günlük hayat problemleri ve dünya küresel sorunlarının çözümüne yönelik projeler tasarlar ve arduino devrelere kendi yazdıkları kodları da kullanarak bu projelere entegre ederler. Böylece proje  maketleri, çalışabilir prototipler haline gelir. Aynı zamanda sensörler müfredata uygun olan konularda ders materyali olarak da kullanılır. 

 

Alice Dijital Diyarda

Senkron olarak gerçekleşen sunumda İTK’lı öğretmenler “Çıtır Felsefe” derslerinde Web 02 araçlarıyla hazırladıkları soruşturma ve eleştirel okuma çalışmalarını katılımcılarla paylaşıldı. 100’e yakın eğitimcinin bulunduğu sunumda, katılımcılar sunumu çok faydalı bulduklarını ve anlatılan Web02 araçlarını derslerinde kullanacakları yönünde geri dönüşte bulundular.

 

 

Çocuklar İçin Görgü Kuralları E-kitap ve İnteraktif Öğrenme Uygulamaları

İTK PDR Bölümü içerisinde; görgü kuralları ve etik değerlerle ilgili özgün hikayeler ve karakter çizimlerinin olduğu, konuyla ilgili eğlenceli interaktif öğrenme platformlarından learning apps uygulamaları bulunan e-kitabı tanıttı. E-Kitapta çocuklar için bilinçli, saygılı, hoşgörülü ve fark yaratan bireyler olmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Gençler İçin Görgü Kuralları ve Etik Değerler E-kitap ve İnteraktif Öğrenme Uygulamaları 

Sunumda gençler için hazırlanan görgü kuralları ve etik değerler ile ilgili özgün hikayelerin olduğu, gençlerin farkındalık geliştirecekleri, içinde konuyla ilgili interaktif öğrenme platformu bulunan eğlenceli bir e- kitap tanıtıldı. E-kitabın amacı; gençlerin; bilinçli, saygılı, hoşgörülü ve fark yaratan bireyler olmasına katkı sağlamaktır. E-Kitapta ilk defa, içinde interaktif öğrenme platformu bulunan, kitap kapak ve ana karakter çizimi bir genç öğrenciye ait olan, gençlerin gözünden ve onların dünyasından görgü kuralları ve etik değerler eğlenceli bir şekilde aktarılıyor.

 

Yazarları Tanıyorum, Ben de Yazar Oluyorum

Proje okuma becerisinden yola çıkarak, arttırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanarak süreç temelli yazmayı gerçekleştiriyor. Öğrenciler, yaratıcı yazma basamaklarını kullanarak oluşturdukları eserlerini Padlet üzerinden paylaşarak son aşamada eğlenceli etkinliği değerlendiren ankete katılıyor ve geri bildirimde bulunuyor.

Şehir Zenginliği - Millet Felsefenin Doğduğu, Tarih Yazıldığı, Coğrafi Zenginliğimiz

Disiplinler arası iş birliğindeki hedef, 9.sınıf tarih ve coğrafya öğretim planında yer alan konuların 10.sınıf felsefe dersindeki yerini belirgin kılmaktır. “İnsanlığın ilk dönemleri, İlkçağ ’da medeniyetler”, “Harita okur yazarlığı”, “Felsefenin ortaya çıkışı/Felsefe neden Batı Anadolu’da ortaya çıktı?” üniteleri arasında flipped learning yöntemiyle bağlantı kuruldu. Ege Bölgesinde olan Milet’in; tarihsel perspektifle coğrafi konumunun ona sağladığı zenginlikleri ortaya koyacak, sorgulama temelli ders tasarımı oluşturuldu. 3 aşamadan oluşan tasarımın, 1. aşaması tarih alanına ilişkin bilgilerin google form çalışma kağıdı içi asenkron videolarla zenginleştirilmiş şekilde verilmesidir. 2. aşaması ders sırasında coğrafi olarak Milet'in jeomorfolojik değişimini de görebilecekleri google earth proje uygulaması üzerinden çalışma şeklinde planlanmaktadır. 3. aşama ise felsefi yorum yapabilecekleri sorgulama sorularının ders sonrasında google form ile öğrencilere gönderilmesidir.