İzmir Özel Türk Koleji

Okulumuz “COMMON SENSE” Ünvanını Aldı

26.11.2020 00:00:00

İzmir Özel Türk Koleji, müfredatına entegre ettiği dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık ve dijital farkındalık konuları ile   “Common Sense” okulu olmaya hak kazandı. İTK Bilişim Teknolojileri Bölümümüz tarafından dijital vatandaşlık & dijital farkındalık konusunda yapılan çalışmalar tüm dünyada bu konudaki en önemli kuruluş olan Common Sense tarafından akredite edildi.

 

İzmir Özel Türk Koleji, öğrencilerini eleştirel düşünerek teknolojiyi, öğrenmek ve yaratmak için sorumlu bir şekilde kullanmaya yönlendirirken, onları intihal, mahremiyet kaybı ve siber zorbalık gibi çevrimiçi alanda var olan tehlikelere karşı hazırlamak için bütünsel bir yaklaşım benimseme kararlılığını gösterdi.

 

Common Sense Education eğitim programları başkan yardımcısı Liz Kline, gönderdiği akreditasyon onay mesajında  "İzmir Özel Türk Koleji öğretmenlerini ve çalışanlarını dijital vatandaşlığı öğrencilerinin eğitiminin önemli bir parçası olarak kabul ettikleri için alkışlıyoruz. İzmir Özel Türk Koleji, öğrencilerine 21. yüzyılda rekabet etmek, başarılı olmak ve toplumun geneline etik olarak katılmak için ihtiyaç duydukları temel becerileri kazandırdığı için büyük övgüyü hak ediyor." ifadeleriyle tebriklerini iletti.

 

İzmir Özel Türk Koleji, Harvard Graduate School of Education'dan Howard Gardner öncülüğünde Project Zero'dan araştırmacılar ile ortaklaşa oluşturulan ve öğretmenlerle öğrencilerin karşılaştıkları gerçek sorunlara dayanan Sağduyu Eğitimi'nin yenilikçi ve araştırmaya dayalı dijital vatandaşlık kaynaklarını kullanmaktadır.

 

Kaynaklar öğrencilere, eğitimcilere ve ebeveynlere internet güvenliği, çevrimiçi itibarın ve kişisel mahremiyeti koruma, medya dengesi, çevrimiçi ilişkileri yönetme ve medya okuryazarlığı ile ilgili somut beceriler kazandırabilecek niteliktedir.