İzmir Özel Türk Koleji

PDR: İNTERNET OYUNLARINDAKİ TEHLİKE: MOMO

19.10.2018 00:00:00

Son yıllarda giderek artan internet kullanımı artık hepimizin hayatlarının içine girmiş durumdadır. Zaman yönetimi konusunda sağladığı faydaların yanı sıra, bilgiye ulaşılabilirliğimizi artırması, vizyonumuzu geliştirmesi gibi olumlu yanları da vardır. Ancak internet kullanımı iyi yönetilmediğinde kötü etkileri olan bir alışkanlığa dönüşebilmektedir.

 Yapılan araştırmaları incelediğimizde internet kullanımının çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak adına çok fazla araştırma yapıldığı ve bu önlemlerin alınmasının bir zorunluluk haline geldiği görülmektedir.

 

Çocuğun yaşı, cinsiyeti, kişiliği, sosyal becerileri, bilişsel becerileri, psikolojik olgunluk düzeyi internet kullanımının etkilerini belirleyen faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörler her çocuk için değişkendir ve bunların aileler tarafından gözetilmesi gerekir. İnternet ve bilgisayar oyunları çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını, araştırma yapmaları­nı, problem çözme, yaratıcılık, kritik düşünme gibi kişisel gelişimlerini destekleyen teknolojik bir muci­ze olarak değerlendirilirken diğer yandan da kont­rolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz kullanım yönü ile kaygılara ve korkulara neden olabilmektedir. Son günlerde çok konuşulan Momo isimli WhatsApp üzerinden yayılan, çocuklara talimatlar veren, onları tehdit ve taciz eden bu oyunda şiddeti öven bir dil kullanılmaktadır. Bu durum çocuklarda depresyon ve kaygı ataklarına sebep olabilmektedir. Bazen sadece bu sembollerin görüntüleri ya da arkadaş aralarındaki konuşmalar bile kaygıyı arttırabilir. Kaygılı yapılı çocuklar, bu tip durumlarda diğerlerine göre daha çok etkilenebilirler. Süreci daha  sağlıklı yönetebilmek için ilgili PDR Uzmanınızdan destek alabilirsiniz.

 

Tüm bunlar düşünüldüğünde, her konuda olduğu gibi internet kullanımında da ebeveynlerin rol model olması oldukça önemlidir. Bu nedenle, interneti ebeveynin de kontrollü bir şekilde kullanması ve faydalandığı detayları çocuğu ile paylaşması önemlidir.

 

 

AİLELER NELER YAPABİLİR?

 

  • Ebeveynler her konuda olduğu gibi internetin doğru kullanımı konusunda da rol model olmalıdır.
  • Anne ve baba internet kullanımı ve süresini kontrol edebilir, ev içinde çocuğun ilgisini çekecek aynı zamanda gelişimini destekleyecek etkinliklere ailece katılabilirler.
  • İnternet ve bilgisayar oyunu için zaman belirlenirken çocuğun da fikrini ve önerilerini almak önemlidir.
  • Çocuğun internette kiminle, nasıl vakit geçirdiğini dolaylı olarak kontrol edilmelidir. Bunun için çocuk koruma programları kullanılabilir.
  • Çocuğun kişisel bilgilerini yabancılarla paylaşmaması, yabancıların onu rahatsız ettiği durumlarda iletişimi kesmesi  ve  mutlaka ebeveynini  bilgilendirmesi gerektiği, öğretilmelidir.

                                                                                                                                                        İTK PDR BÖLÜMÜ