İzmir Özel Türk Koleji

Sosyal Etkinlik Modülü

26.04.2019 00:00:00

Sayın Velimiz,

 

Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan, Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu gereğince öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler e-okul sistemine 3 ayrı kategoride işlenecektir. İlgili kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu için Tıklayınız

 

Sosyal Etkinlikler türleri bakımından şu üç ana başlık altında toplanmıştır:

1. Öğrencilerin öğrenci kulüpleri bünyesinde katıldıkları etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmaları

2.  Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca düzenlenen/onaylanan merkezî etkinlikler

3. Öğrencilerin okul dışında velilerinin bilgisi dahilinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri etkinlikler.

 

*Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

*Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

*Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

*Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

*Üniversiteler

*Belediyeler

*Sivil Toplum Kuruluşları

*Diğer Resmî Kurum ve Kuruluşlar

 

 

2018-2019 Eğitim öğretim yılı kapsamındaki birinci ve ikinci maddede belirtilen çalışmaların     E-Okul sistemine girişi tarafımızca yapılacaktır.

 

Üçüncü maddede belirtilen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının ekte yer alan Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun (Ek-1) eksiksiz doldurulup onaylı olarak Müdür yardımcılarına teslim edilmesi velilerin sorumluluğundadır. Etkinlik sonunda kazanılmış bir derece ya da belge var ise kopyasının form ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Sosyal Etkinlik Modülü EK1 formunu İndirmek İçin Tıklayınız.