İzmir Özel Türk Koleji

TEKNOLOJİ: Robotik hizmetler teknisyeni olmak

14.12.2018 00:00:00

Robotlar yavaş yavaş evlerde de kullanıma giriyor. Fakat bu makinelerin günümüzde en çok kullanıldığı yerler fabrika ve diğer endüstriyel ortamlar. Dijitalleşme ve endüstri 4.0 ile robotlaşmanın artacağını öngörmek mümkün. Dolayısıyla, bu alanda çalışacak kişilere talep artacak.

Robotik hizmetleri teknisyeni nedir?
Robotlu üretime geçmeyi tasarlayan endüstriyel kuruluşların altyapısını uygun hâle getiren, gerekli robotik sistemin seçimini gerçekleştiren, elektrik, elektronik ve mekanik bağlantılarını yapan kişi. Robotik hizmetleri teknisyeni ayrıca bilgisayar yazılımını ve mekanik çizimleri yaparak devreye alır, kullandığı ekipmanların bakım onarım ve operatörlüğünü üstlenir.

Teknik özellikler?
Robotik hizmetleri teknisyeninin belli başlık teknik özellikleri arasında matematik ve fen bilimlerine yatkın, analitik geometri ve görsel düşünme yeteneğine sahip olması geliyor. Soğukkanlı ve titiz olmak ile ayrıntılara özen göstermesi de diğer özellikler arasında sayılabilir.

Hangi sektörlerde çalışabilir?
Robotlar üretim süreçlerini kolaylaştırması ve hızlandırması bakımından en çok fabrikalarda kullanılıyor. Dolayısıyla robotik hizmetleri teknisyeninin en çok üretim ortamında çalıştığını ifade edebiliriz.

Neden geleceğin mesleklerinden biri?
Robot kullanımının dijitalleşme ve endüstri ile 4.0 ile daha da artacağını göz önünde bulundurursak, robotik hizmet teknisyenlerine gelecekte talebin artacağını varsayabiliriz. Ayrıca robotların evlere daha çok girmesiyle bu teknisyenlere daha çok iş fırsatı çıkacağını not etmekte fayda var.