İzmir Özel Türk Koleji

TEKNOLOJİ

27.10.2017 00:00:00

8-16 yaş arasındaki çocuklar kodlamayı oyun ile öğrenecek.

Kodris 8-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı öğretmek amacıyla sunduğu oyunlaştırılmış online eğitim platformu, anne babalara kılavuzluk ediyor. Çocuklar Kodris’in online eğitim platformunda kodlama öğreniyorlar.

Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak hepimizin olmazsa olmazı. Teknolojinin hayatımıza kattığı yeniliklerle birlikte, her çocuğun teknolojiye ve bilgisayara karşı çok ilgili olmasından yola çıkan Kodris 8-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı öğretmek için oyunlaştırılmış online eğitim platformu geliştirdi. 

Kodris platformu temel olarak ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde gereksinim duyulan ve öğrencilerin algoritmik/bilişimsel düşünme becerilerini arttırarak ileri düzeyde bilgisayar becerisi için temel oluşturmayı sağlayan e-öğrenme imkânı sunmakta. 

Geleceğin dili olarak nitelendirilen kodlama ile çocuklar sistemli ve yaratıcı düşünebilme ile birlikte problemlere farklı yönleri ile bakıp çözüm üretebilmeyi başarıyorlar. Peki, bu nasıl oluyor? Algoritma mantığı ile tanışan çocuklar her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrıyorlar. 

Bu açıdan kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp çocuğun günlük hayata bakış açısının da sistematik ve yaratıcı şekilde şekillendirebilmesinin önünü açıyor.