İzmir Özel Türk Koleji

e-Twinning Ulusal Kalite ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülü İTK’nın

05.11.2021 00:00:00

e-Twinning, farklı okullarda veya Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamalarıyla öğrencilerin derse daha fazla motive olmasını, başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanımasını, yabancı dilde iletişim kurabilmesini, web teknolojilerinin eğitim amacıyla da  kullanabileceğini fark etmesini amaçlamaktadır. 

İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış ve Marmaris Kampüsü öğretmenleri tarafından e-Twinning projeleri ve etkinlikleri yürütülmektedir. İTK’lı öğrenciler, Türk ve yabancı öğrenciler (İsveç, Ermenistan, Romanya, Polonya, Ürdün, Bulgaristan, Litvanya, Hırvatistan, Makedonya, İtalya ve Fransa) ile bir araya geldikleri projelerde; kültürel iletişim, analitik düşünme, sosyal becerilerin gelişimi, web 2.0 araçlarının kullanımı, tasarım becerilerinin gelişimi ve bilgi paylaşımı sağlamaktadır.


Bu kapsamda İTK’lı öğrencilerin yürüttükleri e-Twinning Projeleri, “The Rainbow Children” ve “Wingless Bee Mu And Climate” Ulusal Kalite Etiketinden sonra Avrupa Kalite Etiketine de layık görülmüştür.