İzmir Özel Türk Koleji

Hazırlık Sınıfı

Hazırlık Sınıfı

HAYATI ÖĞRENMEYE HAZIRLIK SINIFINDA BAŞLIYORUZ

STEM EĞİTİMİ İLE 6 YAŞTAN İTİBAREN MÜHENDİSLİK BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMA
6 yaştan itibaren sorgulama temelli bilim eğitimi ile tanışan öğrencilerimiz, STEM derslerinde aynı ilke ile geleceğin mühendisleri olma yolunda ilk adımlarını atarlar. STEM eğitimi ile sorgulayan, yaparak, yaşayarak öğrenen ve neden-sonuç ilişkisi kuran öğrencilerimiz, problemlere çözüm ararlar. Bu eğitim, ilkokul derslerinde devam edecek olan STEM ve Fen Bilimleri derslerinin temelini oluşturur. 

HAFTADA 17 SAAT İNGİLİZCE İLE KALICI DİL EĞİTİMİ
Anaokullarımızda başlayan İngilizce dil programı, hazırlık sınıfında yoğunlaşarak devam eder. Oyun; bir çocuğun yaşamındaki ilk ve en önemli ortamdır. Hazırlık sınıfında uygulanan özel program ile “Öğrenirken Eğlenen” öğrencilerimiz,
hem yabancı dilde hem de sosyal ve bilimsel alanlarda üretken bireyler olarak gelişirler. Öğrencilerimizin yabancı dillerini kalıcı hale getirmek için hazırlık sınıflarımızda “Life Skills” programı uygulanır. “Life Skills” programımız yabancı dil, sosyal, bilimsel becerilerin uyum içinde gelişmesi ve öğrencilerimiz için kalıcı bir kazanım haline gelmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Öğrencilerimiz İngilizcenin her şeyden önce iletişim ve fikir aktarımı için bir araç olduğunu öğrenirler. Öğrencilerimiz, 32 yeni dili hemen kullanmaya başlayabilecekleri yaşlarına uygun yeni kelimeleri öğrenirler. “Life Skills” dersleri, öğrencilerimizin günlük hayatta da İngilizce konuşarak kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlar. Bu derslerle yabancı dil ediniminin keyifli hale getirilmesi ve hayata dair temalarla yaşam becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
6 YAŞTAN İTİBAREN  ALMANCA, FRANSIZCA, İSPANYOLCA YABANCI DİL EĞİTİMİ
İlköğretimde ikinci yabancı dil eğitimimiz; 6 yaş grubumuz olan hazırlık sınıflarımızda haftada 1 saat olarak başlamaktadır. Bu seviyedeki öğrencilerimize Avrupa dillerinden seçime sunduğumuz; Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerini
öncelikle sevdirmeyi amaçlamaktayız. En temel kavramları; oyun, şarkı, boyama, tekerleme ve dil portfolyosuna uygun çeşitli video gösterimleri ile tamamlayarak yabancı dili öğretmeyi hedeflemekteyiz.
ERKEN YAŞTA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
Öğrencilerimiz 6 yaştan itibaren Kodlama, Arduino, 3D Printer, Lego Mindstorms, Makey Makey, Artırılmış Gerçeklik ve Drone çalışmalarıyla teknoloji ile erken yaşta tanışma fırsatı yakalarlar.
Çocukluk; merak ve keşfetmeye dayalı olguları içinde barındırır. Öğrencilerimizin bu duygularına yönelik ortamları, onlara uygun teknoloji dili ve araçlarıyla geliştirmeyi hedefliyoruz. Ezberleyen, sorgulamayan, eleştirmeyen nesiller
yerine; 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, yarınlarda var olacak bireyler yetiştirmek için erken yaşta teknoloji eğitimi ile bu becerilerin aşılanması için çalışıyoruz. 6 yaşından itibaren kodlamanın mantığını öğrenen çocuklar;
uzun vadede küresel akıl ve küresel bilgi gibi yeniçağın gerektirdiği en önemli sahipliği edinerek, küresel akıl ve küresel bilgiyi kullanma biçimlerini kendilerine has yöntemlerle geliştirebiliyorlar. Kodlama eğitimi alan çocukların, geleceğin
parlayan yıldızları arasında yer alacaklarını biliyoruz.


TEMEL HEDEFİMİZ:
Öğrencileri çok yönlü olarak ilkokul seviyesine hazırlayan İTK hazırlık sınıflarının hedefi; öğrencilere bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi ile öz bakım becerileri yönünden okul olgunluğu kazandırmaktır.

 Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz;
• Kalıcı İngilizce dil eğitiminin yanı sıra Fransızca, İspanyolca ve Almanca dillerinde üst düzey beceri kazanmış,
• Teknoloji, kodlama dersleri ile araştıran, sorgulayan,
• Türkçe dil çalışmaları ile okuma yazma farkındalığı kazamış,
• Değişim dönüşüm çalışmaları ile değerler eğitimi almış,
• Sanat etkinlikler ile estetiksel algıya hakim,
• Belirli gün ve hafta etkinlikleri, oyun, alan gezileri, proje çalışmaları, aile etkinlikleri ile yüksek donanımlı olarak 8 yıllık temel eğitime ilk adımlarını atarlar.

 

 • Okulunu seven mutlu çocuklar 
 • Uzman eğitmen kadrosu 
 • Üniversiteye kadar kesintisiz eğitim 
 • Sorgulama temelli bilim eğitimi 
 • Her branşta sarmal eğitim modeli 
 • Zenginleştirilmiş müfredat İle ilkokula eksiksiz hazırlık 
 • Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları 
 • STEM eğitimi ile bilime olan merak ve ilgilyi arttırma 
 • Haftada 17 saat İngilizce ile kalıcı dil eğitimi 
 • Anadili İngilizce olan (Native) öğretmenlerle İngilizce dersi 
 •  “Life Skills” ile günlük hayatta İngilizce düşünme becerileri 
 • Almanca, Fransızca, İspanyolca Dil Eğitimi 
 • Nearpod ve diğer web 2.0 araçları ile interaktif uygulamalar 
 • Edubook interaktif dijital kütüphane 
 • Flipped Learning (Ters Yüz Eğitim) ile ders tasarımları 
 • Kodlama dili ile geleceği şekillendirme 
 • Erken yaşta teknoloji eğitimi:  kümülüs devre  ve “Lego we do” 
 • Merak ve keşfetme arzusunu geliştirme 
 • Backup sınıf ile online eğitim desteği
 • Sorunları çözümlemek için önemli soruları belirleme ve sorma 
 • Zaman yönetimi ile özdisiplin sağlama 
 • Okul sonrası etüt sistemi  
 • Spor Etkinlikleri 
 • Yüzme (Büyükçiğli ve Bornova Kampüsleri) 
 • Drama, satranç, seramik, bale ile sanat etkinlikleri 
 • Nearpod ve Flipped Learning uygulamaları 
 • Müzik ve orff eğitimi 
 • Tam zamanlı psikolojik danışmanlıkla veli ve öğrenciye rehberlik hizmeti 
 • Yetenek belirleme ve okul olgunluğu testleri 
 • Kendi mutfağımızda hazırlanan yemekler/ Kahvaltı - Öğle Yemeği - İkindi Kahvaltısı 
 • Değerler eğitimi 
 • Dijital portallar (konu anlatım videoları, test çözümleri ile öğrenciye özel bireysel öğrenme)
 • 7/24 Kamera ve özel güvenlik sistemi 
 • Servis hizmeti 
 • Okulum Temiz Belgesi 
 • Kantin 
 • Tam gün sağlık personeli ve donanımlı revir