İzmir Özel Türk Koleji

Anaokul PDR Çalışmaları

Oryantasyon Çalışmaları

Okulun ilk günlerinde öğrencilerin okula uyumlarını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca velilere bu süreçte neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verilmektedir.

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla ölçek ve test uygulamaları yapılmaktadır. Öğrenciler daha yakından tanımak amacıyla ders ortamında ve oyun ortamında gözlenmektedir. Öğretmenlerle ortak çalışılarak öğrencilerle alakalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca sınıfta grup etkinlikleri yapılmaktadır.

 

Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları

Anaokulları PDR çalışmalarında Gelişimsel rehberlik modeli hakimdir. Bu model öğrenciyi bir bütün olarak ele alarak, normal gelişim sürecinde bireyin zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olan bütün yönleri ile kapasitesine uygun gelişim düzeyi gösterebilmesine odaklanır.

 

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Öğrenciye belli yeterlikler kazandırmaya, öğrenmesini kolaylaştırmaya ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmasına yönelik destek sağlanmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine odaklanır.

 

Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Öğrenciler problem yaşamadan önce bu konularda yapılan çalışmalar koruyucu ruh sağlığı çalışmalarıdır. Öğrencilerle çatışma çözme, mahremiyet eğitimi ve hayır diyebilme konularında sınıf rehberlik çalışmaları, dikkat güçlendirme çalışmaları, kendini ve çevresini tanıma çalışmaları, duyguları tanıma, yaratıcı düşünmeyi destekleme, etkin iletişim kurma konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenci Okula Hazıroluşunu Ölçme Çalışmaları Frosting Görsel Algı Testi

Özel Uzmanlık alanı gerektiren Frosting Görsel Algı Testi okul psikologlarımız tarafından 5 yaş öğrencilerimize uygulanmaktadır. Çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde öğrenmektedir. Görsel algılama problemlerinin kaynakları: belirleme ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğidir. Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil-zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksikler ile kendini gösterir. Bu test sonucunda çocukların ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili grup çalışmalarının yanı sıra bireysel, çalışmalarda planlanarak çocukların hazır oluş seviyeleri olumlu yönde desteklenmektedir. 

Veli Seminerleri

Velilerin ihtiyaç duydukları konular belirlenerek alanında uzman kişilerce verilen veli konferanslarıdır.

 

Bülten Çalışmaları

Velilerin ihtiyaç duyduğu konularda bülten yazılarıyla bilgi paylaşımı yapılmaktadır.