İzmir Özel Türk Koleji

İlkokul PDR Çalışmaları

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerin okulumuza uyumunu sağlamak ve PDR servisinin tanıtmaya yönelik yapılan çalışmalardır.

• PDR servisi nedir, nerededir?

• PDR servisi ile neler paylaşabilirim?

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Bireysel öğrenci görüşmeleri Sınıf etkinlikleri- Fırsat eğitimi(Öğrenci gözlemi)

 

Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları

İlkokul PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ hakimdir. Öğrencilerin tüm gelişim alanları gözlemlenir.

 

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin, ilgi, yetenek ve özelliklerini, öğrenme güçlüklerini, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak için yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

 

Koruyucu Ruh Sağlığı Çalışmaları

Yaşa özgü problemlerle karşılaşmadan önce öğrencilerle gerçekleştirilen önleyici rehberlik çalışmalarıdır.

• Çatışma çözme ve oyuna girme çalışmaları

• Mahremiyet eğitimine yönelik bireysel-grup-sınıf rehberlik çalışmaları

• Hayır diyebilme-tehlikelerden korunabilme-tedbirli olma etkinlikleri

• Üst-Alt BEP Çalışmaları

• Dikkat Geliştirme Çalışmaları

 

Okul Olgunluğu Ölçeği Çalışmaları

Hazırlık sınıflarına devam eden ve 1. Sınıfa kayıt olan tüm öğrencilere ‘Marmara Okul Olgunluğu Ölçeği’ uygulanır. Ölçek raporları aileler ve sınıf öğretmenleri ile paylaşılır.

 

Grup Çalışmaları

İlkokul öğrencilerinin, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak, duygularının farkına varmalarını sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerine yardımcı olmak, etkin dinleme ve empati kurma becerilerini geliştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

 

Veliye yönelik yapılan Grup Çalışmaları

Velilerin kendi öğrenim yaşantılarını hatırlatarak, çocuklarının öğrenim yaşantılarına destek olmalarını sağlamayı amaçlayan grup çalışmalarıdır.

 

Veliye Yönelik Seminer Çalışmaları

Uzman Seminerleri: Alanlarında uzman kişilerce, daha önce planlanmış ya da ihtiyaç duyulan konulara yönelik yapılan veli uzman seminer çalışmalarıdır.

 

Veliye-Öğrenciye Yönelik Bülten Çalışmaları

İhtiyaç duyulan konular ile ilgili yapılan bilgilendirme çalışmalarıdır.