İzmir Özel Türk Koleji

Mentörlük (Danışmanlık) Sistemi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SİSTEMİNİN AMACI                                  

 

İTK Ortaokul ve Liselerinde; sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmeni olduğu sınıfındaki öğrencilerinin, akademik ve gelişimsel takiplerini,  PDR, Ölçme Değerlendirme Birimi ve diğer branş öğretmenleri ile birlikte yaparak velilerine düzenli geri bildirimlerde bulunur. Öğrencisinin, akademik ve gelişimsel takibi sırasında geliştirmesi gerektiğini düşündüğü alanlar için de gerekli önlemlerin alınmasını sağlar

 

GELİŞİMSEL TAKİP

Sınıf öğretmeni, öğrencisinin, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda yaşıtları ile paralel gelişim gösterip göstermediğini takip eder, Arkadaş ve/veya aile ilişkileri konusunda desteklenmesi gerektiğini düşündüğü durumlarla ilgili önce PDR ‘yi bilgilendirir ve yapılacak işbirliği sonucunda da süreçle ilgili veliyi haberdar eder.

 

AKADEMİK TAKİP

Sınıf öğretmeni, öğrencisinin, akademik durumunu, ders bazında yapılan sözlü/yazılı sınavlar ve kazanım yoklama amaçlı yapılan her tür deneme sınavları ile takip eder. Öğrencinin Akademik başarı takibini, Ölçme Değerlendirme Bölümü’nden PDR ‘ye, PDR’den de kendisine iletilecek olan ara karneleri inceleyerek yapar, PDR ve Müdür yardımcısı ile birlikte yapacakları “Paylaşım Toplantıları”nda alınacak önlemleri birlikte belirleyerek veliyi süreçle ilgili bilgilendirir ve öğrenci durumunu takibe devam eder.