İzmir Özel Türk Koleji

Ortaokul PDR Çalışmaları

Oryantasyon Çalışmaları

Ortaokula gelen tüm öğrencilerimize okulun fiziki şartlarını ve işleyişini tanıtmak amacıyla oryantasyon programı yapılmaktadır. Program dâhilinde İTK kuralları ve İTK ruhu konusunda çalışılmaktadır.

 

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Hedef Belirleme Çalışmaları; Tüm öğrencilerimizle sene başında görüşmeler gerçekleştirilerek yıl içerisindeki hedefleri, ayrıca 8.sınıfların lise ve ileriye yönelik hedefleri belirlenmektedir. Öğrencilerimize ders başarısını artırmak amacıyla beynin çalışması ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini anlamalarına yönelik gruplar halinde eğitim verilmektedir.

 

Öğrenme Stillerini Belirleme Çalışmaları

Öğrencilerimizin “Öğrenme Stillerini” belirlemeye yönelik envanter uygulanarak, öğrenme stilline uygun çalışma alışkanlığının önemi vurgulanmaktadır.

 

Test Çözme Teknikleri Konusunda Çalışmalar

Öğrencilerimizin test teknikleri konusunda becerilerini artırmak ve sınav süreci konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

LGS Süreci Çalışmaları

Öğrencilerimiz LGS süreci konusunda bilgilendirilerek yıl içerisinde sınav başarıları takip edilerek geri bildirim verilmektedir.

 

Sınav Kaygısı Çalışmaları

Öğrencilerimize sınav kaygısı envanteri uygulanarak bu konuda tüm öğrencilerimiz ile çalışılmaktadır.

 

Bireysel İlgi-Yetenek Belirleme Çalışmaları

Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini belirleyerek doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Akademik Benlik Kavramı ölçeği uygulanarak öğrenci ve velilerimiz ile sonuçları paylaşılmaktadır.

 

Meslek Tanıtım Çalışmaları

Lise seçimi ve meslek tanıtımları konusunda kendilerine uygun tercihler yapabilmeleri amacı ile öğrencilerimize yıl içerisinde destek verilmektedir.

Kariyer Belirleme Çalışmaları

İTK Okulları'nda Kariyer Belirleme Çalışmalarına 8. sınıftan itibaren başlanır. Lise seçimi ve meslek tanıtımları konusunda kendilerine uygun tercihler yapabilmeleri amacı ile öğrencilerimize yıl içerisinde destek verilmektedir.

Kişisel Gelişim ve Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları

Ergenlik Dönemine Yönelik Çalışmalar; ergenlik döneminde gelişim özellikleri ve bu dönemde yaşanacak problemler konusunda destek olmak amacı ile yıl içerisinde öğrencilerimize bilgilendirme konusunda bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

Öfke Kontrolü ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme Çalışmaları

Öğrencilerimizin öfkelendikleri durumlarda kendilerini sağlıklı ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

Akran İstismarı ve Siber Suçlar Konusunda Çalışmalar

Öğrencilerimizin arkadaşlık ilişkileri ve internet kullanımında sınırlarını korumanın önemi konusunda bilinçlendirmek amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır.