İzmir Özel Türk Koleji

PDR Fonksiyonu

BAŞARININ ANAHTARI: 

DOĞRU VE SİSTEMLİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) YAKLAŞIMI

İlkokullarımızda; çocuklarımızın özgüven gelişimlerine destek oluyoruz.
• Olumlu benlik saygısı, iletişim becerileri, yaş dönemi özellikleri, başarma güdüsü, problem çözme becerisi ve dikkat geliştirme çabaları ele alınır.
• Akademik başarıyı geliştirmek amacıyla, PASS Teorisine bağlı olarak bireyin öğrenme performansı, uygulayıcı sertifikasına sahip psikolojik danışmanlarımız tarafından desteklenir.
Ortaokullarımızda; eğitsel rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimizin hedef belirlemelerine katkıda bulunuyoruz.
• Ergenlik dönemi özellikleri, arkadaş ilişkileri, kabul görme, çatışma çözme konularının yanı sıra, test teknikleri, sınav kaygısı, ortaöğretime geçiş sistemi bilgilendirme çalışmaları
ele alınır.
• Öfke kontrolü ve problem çözme becerilerini geliştirme, akran zorbalığı, siber suçlar, kişisel gelişim ve gelişimsel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Kariyer Belirleme ve Yönlendirme Çalışmaları İle Doğru

Üniversite, Doğru Meslek Seçimi 

Lise; özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyulduğu dönemdir.
• Ağırlıklı olarak kariyer belirleme çalışmaları ele alınır ve Ginzberg’in 5 aşamalı mesleki gelişim sürecine dayanır.
• Test Tekniği, zaman yönetimi, sınav kaygısına yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.
• Lise sonunda öğrencilerimizin üniversite ve iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için tercih danışmanlığı verilmektedir.
Mesleki Gölge Çalışmaları
• Liselerimizde öğrencilerimizin mesleki tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları ve tercih etmek istedikleri bölümleri yakından tanımaları için “Mesleki Gölge” programı dahilinde etkinlikler
düzenlenmektedir.
• Mesleki Gölge programı ile üniversite tanıtım sunumları, üniversite tanıtım gezileri düzenlenir.
• Meslek seçimine yönelik öğrenciler ile konularında uzman isimler arasında seminerler ve bireysel görüşmeler düzenlenir

Sınıf Öğretmenliği (Mentorluk) Sistemi 
Mentorluk, tüm kademelerimizde sınıf öğretmeni üzerinden yürütülen bir programdır. Bu programda mentörler; ATS (Akademik Takip Sistemi) doğrultusunda öğrenci takibini yaparak öğrencilere danışmanlık eder ve velilerle iletişim kurar.
Öğrenciye Özel Akademik Takip Sistemi: ATS İTK öğrencileri, ATS (Akademik Takip Sistemi) ile sürekli ve sistemli bir şekilde akademik olarak izlenmektedir. Bu sistem ile öğrencilerimizin akademik olarak geliştirilmesine ihtiyaç
duyulan noktalar belirlenerek gerekli destek çalışmaları sağlandığı gibi kazanımları da saptanmaktadır. Aynı zamanda ATS ile öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin başarısını arttırmak için uygun öğrenme modelleri uygulanmaktadır.

Her Ay Velilerimizle Buluştuğumuz Seminerler


İTK’nın kuruluş yıl dönümü olan 1950’den yola çıkarak oluşturulan 19:50 PDR Sohbetleri; 5 kampüsümüzde ve sosyal medyada yıl içerisinde alanında uzman konuşmacılarla, daha önce planlanmış ya da ihtiyaç duyulan konulara yönelik seminerlerle veli-uzman iletişimi şeklinde yapılmaktadır. 19:50 PDR Sohbetleri, her ayın son çarşambası Youtube ve Instagram IGTV’de yayınlanmaktadır.