İzmir Özel Türk Koleji

Hazırlık Sınıfları

Özel Türk Koleji hazırlık sınıflarında öğrenciler 8 yıllık temel eğitime ilk adımlarını atarlar.

 

Öğrencilerin hızlı değişim gösteren bilgi çağına adapte olmaları, sosyal ve entelektüel alanlarda da farklılık yaratmaları için eğitim programları akademik çalışmalar, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile bütünlenir.

 

Öğrencileri çok yönlü olarak ilkokul seviyesine hazırlayan İTK hazırlık sınıflarının hedefi; öğrencilere bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi ile öz bakım becerileri yönünden okul olgunluğu kazandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda öğrenciler; İngilizce, 2. Yabancı Dil, Türkçe Dil Çalışmaları, Neşeli Bilim Dersi, Sayı Çalışmaları, Çizgi Çalışmaları, Müzik, Görsel Sanatlar, Seramik, Bilgisayar, Sanat Etkinlikleri ve Bale, Satranç, Ritmik Jimnastik gibi birçok derse katılır.

SINIF ÖĞRETMENİ DERSLERİ

Yıllık eğitim programımız içinde uygulanan  ders ve etkinlikler içinde ;

*Okuma yazma farkındalığı çalışmaları; Ses, nefes ve ritim, duyu, dinleme eğitimi,görsel okuma,dikkat hafıza çalışmaları,görsel algı ,kavram,matematiksel düşünme,bilinçli medya okuryazarlığı,coğrafya ,su doku,mandala,kortikal görme,problem çözme ,farklı düşünme

*Türkçe dil çalışmaları; Drama, medya okuryazarlığı, görsel okuma, ses eğitimi, coğrafya

*Kulüp çalışmaları; Fotoğrafçılık kulübü, mimarlık kulübü, senaryo kulübü,tasarım

*Fen ve doğa çalışmaları; Neşeli Bilimler, icatlar ve keşifler, coğrafya, harita ve kroki okuma, sinyalizasyon, sembol okuma

*Değişim Dönüşüm çalışmaları; pişirme etkinliği

*Değerler eğitimi çalışmaları; Hoşgörü ve sorumluluk, saygı, mutluluk sevgi, işbirliği, başarı, sabır, barış, özgürlük, paylaşma

*Sanat etkinliği ve estetiksel algı çalışmaları: Konu ve projelerle ilgili üç boyutlu çalışmalar

*Belirli gün ve haftaların kutlanması çalışmaları

*Oyun çalışmaları: Küçük grup zamanı, büyük grup zamanı, hareket çalışmaları,masa oyunları,akıl oyunları,yapılandırılmamış  oyuncaklar ile oyun,bahçe oyunları,serbest oyun etkinlikleri

*Alan gezileri: Konu ve projelerle ilgili çevre gezileri.

*Proje çalışmaları: Su,kumaşlar,dinazorlar,yumurta,taşlar,ses,uzay,fotoğrafcılık ve zaman

*Aile katılımı etkinlikleri: Velilerimiz, sınıflara davet edilerek konu ve projeler ile ilgili çalışmalar yapılır.

İNGİLİZCE DERSLERİ

Hazırlık Sınıflarında uygulanan  ve yabancı dil eğitimi ile değişik disiplinlerin  işbirliği içinde ele alındığı entegre öğretim metodu olan CLIL programında; 

 Matematik ve Kavramlar : ‘’Math and Games Club’’ saatlerinde Türk sınıf öğretmenlerinin müfredatına paralel olarak öğretilir.

Ses Çalışmaları: Eğitimi öğrencilerin okuma yazma öğrenmeden önce tüm İngilizce sesleri öğrenerek fonetik bilinci uyandırmak içindir. 

Drama: Bu derste çocuklar yeni bir dili ve fikirleri keşfederek farklı karakterleri canlandırma keyfini yaşarlar.

Güncel İngilizce: Öğrenciler günlük İngilizce kelimelerle kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Derslerimizde öğrencilerimiz eğlenerek öğrenirken ayna zamanda özgüvenlerinde de büyük gelişme sağlamaktadırlar.

Craft ve Görsel Sanatlar: Görsel Sanatlar ve seramik zümresinin desteğiyle çocuklarımız yaratıcıklarını ortaya koyar.

Müzik: İngilizce şarkılar öğrenerek tonlama ve ritim duyularını geliştirirler.

Sosyal Bilgiler:Öğrencilerimiz diğer ülkelerin kültür değer ve güvenlikleriyle ilgili bilgileri öğrenirler.

Bahçe Oyunları:Öğrencilerimiz temiz havanın keyfini çıkarırken İngilizce konuşulan ülkelerdeoynanan  grup oyunlarını öğrenirler.

Mutfak Sanatları: Mutfak Sanatları derslerinde öğrencilerimiz tarifleri, içindekileri ve ilk defa tadına bakacakları lezzetli yemekleri yaparak öğrenirler.

Ekoloji : Ekoloji saatlerinde  öğrencilerimiz bitkilerin yaşamını ve ekolojik sistemi öğrenirler. Kendi tohumlarını seraya ekerek doğayla ilişki kurarlar.

Hikaye Zamanı: Keyifli büyük kitap formatında ve çocukların online active learn kitaplarından da faydalanabileceği, olayları, fikirleri ve karakterleri keşfetmesini sağlar.

 

Haftada 20 Saat CLIL Programı İle Yabancı Dil Eğitimi

 

İlkokul Öncesi Hazırlık Sınıfı Programı kapsamında CLIL (Content and Language Integrated Lesson) programında içerik ve konu açısından dil eğitimi ile bütünleştirilmiş dersler İngilizce ile değişik disiplinlerin iş birliği içinde ele alınarak işlenir. Dil ile içeriğin entegre öğretim metodu olan CLIL programında;  Matematik, Fen Bilimleri, Görsel  Sanatlar, Müzik ve  Sosyal Bilgilerin yanı sıra Bahçe oyunları, Mutfak Sanatları , Ekoloji , Hikaye zamanı, Sesleri Tanıma Eğitimi , Drama ve Güncel İngilizce ve Dil Hakimiyeti  gibi başlıklarda konu içerikleri dil kullanımı ile birlikte kazandırılır.

 

Öğrenciler ayrıca Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden seçtikleri 2. yabancı dili de kendi kültürü ile birlikte öğrenir. Deneyimleyerek ve kullanarak güçlü bir temelde edinilen yabancı dil programı sayesinde öğrenciler ileriki eğitim seviyelerinde her yıl uluslararası geçerliliği olan Avrupa Dil Portfolyosu sertifikalarına sahip olur. 

Öğretim Programları

Hazırlık sınıfları, İzmir Özel Türk Koleji İlkokul ve Ortaokulu’nun bir parçasıdır. Hazırlık sınıflarında alanında deneyimli eğitim kadromuz gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmaları İTK’nın misyonuna ve eğitim felsefesine uygun olarak planlanmakta ve öğrenciler bir üst kademeye hazırlanmaktadır. İTK Hazırlık Sınıfları’ndaki amacımız; Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilen, sözcük dağarcığı gelişmiş, sanat ve estetik değerlere önem veren, liderlik özelliği gelişmiş, çevreye karşı bilinçli ve çevredeki kaynakları kullanabilen, beden ve denge koordinasyonunu sağlayabilen, girişimci, yaşam becerisi ve motivasyonunu kolay sağlayabilen, ülkesini seven nesiller yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler; İngilizce, 2. Yabancı Dil, Türkçe Dil Çalışmaları, Bilim, Sayı Çalışmaları, Çizgi Çalışmaları, sanat etkinliklerin ve Bale, Satranç, Ritmik Jimnastik gibi birçok derse katılırlar.

 

Eğitim Programımız

Hazırlık sınıflarında amacımız; Atatürk ilkeleri ve cumhuriyet değerlerine bağlı, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme becerisi gelişmiş, iletişim becerileri güçlü, temel evrensel değerleri benimsemiş, farklı kültürlere karşı saygılı, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilen, sözcük dağarcığı gelişmiş, sanat ve estetik değerlere önem veren, liderlik özelliği gelişmiş, çevreye karşı bilinçli ve çevredeki kaynakları doğru kullanabilen, beden ve denge koordinasyonunu sağlayabilen, girişimci, yaşam becerisi ve motivasyonunu kolay sağlayabilen, ülkesini seven nesiller yetiştirmektir.

İngilizce 2. Yabancı Dil (İspanyolca, Almanca ya da Fransızca) Müzik Görsel Sanatlar  Seramik Satranç  Bale Ritmik Jimnastik Bilgisayar Neşeli bilimler Türkçe dil çalışması (3 ders saati) Çizgi çalışması  Sayı çalışması Sanat ve estetik algı Serbest zaman ve oyun etkinliği Hazırlık Sınıflarımızda Eğitim Öğretim Hazırlık sınıflarımızda eğitim ve öğretim; sabah 08:45’de başlar ve 16:35’de biter. Çalışan velilerimiz için saat 18:00’e kadar etüt saatimiz vardır. Öğrenciler sabah okula geldiklerinde sabah jimnastiği ve serbest zaman etkinliği ile güne başlarlar. Bu çalışmada, planla-yap-değerlendir çalışması yapılır. Saat 09:00’da sabah kahvaltısına geçilir. Öğle saat 12:30’de öğle yemeği ve saat 15:50’de ikindi kahvaltımız vardır. Gün içinde haftalık ders programına göre dersler işlenir.