İzmir Özel Türk Koleji

Okul Kuralları

Özel Türk Koleji öğrencilerine, okulda ve okul dışındaki tüm yaşamda, dürüstlüğe değer vermeleri, demokratik özgürlüklerinin sorumluluk bilincine bağlı olduğunu ve diğer kişilerin gereksinimlerine, haklarına ve mülkiyetlerine duyarlı ve saygılı olmaları gerektiği öğretilmektedir. Özel Türk Koleji öğrencilerinden bu öğretilere uygun davranmaları beklenmektedir.

Dürüstlük

Dürüstlük, toplu yaşamanın en temel yapı taşlarından biridir. Öğrencinin eğitim ve öğretim sürecinde yaptığı tüm etkinliklerin kendi ürünü olması gerekir. Yalan söyleme, kopya çekme, aldatma, başkalarına ait şeyleri habersizce alma gibi davranışlar dürüstlükle bağdaşmaz.

Çevremizdekilere Nazik Davranmak

Kişinin, kendine karşı ve başkalarına karşı saygısını geliştirmesinde en önemli unsur nezakettir. Bu nedenle toplum içerisinde başkalarıyla iletişimde bulunan herkes, kullandığı kelimelere ve konuşma tarzına dikkat etmek zorundadır. Okul içerisinde de öğrenciler, hem büyüklerine, hem arkadaşlarına karşı davranış ve konuşmalarında nezaket ölçülerine dikkat etmek zorundadırlar. Öğrencilerin, sınıflarına bir öğretmen ya da yönetici geldiği zaman ayağa kalkıp sıralarının yanında yüzleri sınıflarına gelen büyüğe dönük olarak durmaları ve kendilerine yöneltilen selamlama şekline karşılık vermeleri gerekir. Bunun dışında, öğrencilerin gün boyunca okul içerisinde karşılaştıkları öğretmenleri (kendi derslerine giren öğretmenler olmasa bile) “Günaydın,  İyi günler, iyi akşamlar” sözlerinden uygun olanıyla selamlamaları beklenir.

Arkadaşlarla İlişkiler

Öğrencilerden, arkadaşlarıyla ilişkilerinde de nezaket ölçüleri içinde davranmaları beklenmektedir. Alaycı, küçümseyici, yargılayıcı konuşmalar ve takma isim kullanma, aşağılama gibi davranışlar eğitimsizliğin ya da düşük eğitim seviyesinin göstergeleridir. Öğrencilerin, düzeyli şakalar ve espriler ile düzeysiz alaylar ve aşağılamalar arasındaki farkı anlayabilmeleri ve ilişkilerinde gereken duyarlılığı göstermeleri beklenir.

Zaman Yönetimi

Günümüzde toplumsal ilişkilerin sağlıklı yürümesinde en önemli unsurlardan biri de zamanın kullanılmasıdır. Zaman, belli bir faaliyette bulunan kişilerin gün boyunca tükettikleri yiyecek gibi su gibi sınırlı bir kaynaktır. Bu nedenle zaman kullanımında duyarlı olmak, herhangi bir randevuya, derse, etkinliğe, törene geç kalmamak bizim diğer kişilerin kullanmakta olduğu zamana dolayısıyla kendilerine gösterdiğimiz saygının bir işaretidir. Herhangi bir yere “geç kalmamak”, bulunulması gereken yerde  “zamanında bulunmak”, ailede ve okulda kazanılması gereken bir davranıştır. Okul kuralları da bunu dikkate alarak düzenlenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin, ders, tören ve tüm etkinliklere zamanında katılmaları beklenmektedir.

Okula Getirilmemesi Gereken Eşyalar

Öğrencilerin okula getirilmemesi gereken ya da getirildiği takdirde okul idarecilerine bilgi verilmesi gereken eşyalarla ilgili olarak okul kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir. Öğrenciler, okula izin verilmeyen oyuncak ve oyun kartları, uygun olmayan dergiler, cep telefonu, iPod, MP3 çalar, fotoğraf makinesi ve kamera getiremezler. Aileyle iletişimin gerektiği çok özel durumlarda veli tarafından açıklaması yapılmak koşuluyla getirilebilecek cep telefonları, ilgili müdür yardımcısına teslim edilir,  gerektiği zaman kullanılır ve gün sonunda öğrenci tarafından alınır.