İzmir Özel Türk Koleji

Eğitim Çerçevemiz

Bir İTK’lı öğrencinin kazanması gereken bilgi ve beceriler ile bu bilgi ve becerileri destekleyen stratejiler, İTK Eğitim Çerçevesi’ni oluşturur. İTK  Eğitim Çerçevesi; akademik kazanımlara ek olarak bir bireyin 21.yüzyılda başarılı olması için ihtiyaç duyduğu tüm temel becerilerin bir bütünü olarak geleceği şekillendirecek ve öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlayacak İTK’nın değerleri olan; Laiklik, Demokrasi ve Atatürk Değerleri, Erdem ve Etik Değerler, Doğa ve Çevre Farkındalığı, Disiplin, Sanatsal Yaklaşım, Türk Gelenekleri, Sağlık Kültürü  ve aynı zamanda 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edebileceğimiz; Öğrenme ve İnovasyon, Enformasyon, Medya ve Teknolojileri, Hayat ve Kariyer Becerileri ile temellendirilir.