İzmir Özel Türk Koleji

Eğitim Felsefemiz

İzmir Özel Türk Koleji'nin 74 yıllık birikimi sonunda oluşmuş eğitim felsefesiyle öğrencilerimize, kazanması gereken bilgi, beceri ve değerler,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredat programına uyumlu,

21. yüzyıl becerileriyle bezenmiş,

İTK değerleriyle kendi tarzını oluşturmuş, şekilde verilmektedir.

Sürekli gelişmeyi ve geliştirmeyi felsefe edinmiş ,ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve örnek bir okul olan İzmir Özel Türk Koleji,  öğrencisine kazandırmak istediği bilgi, beceri ve değerleri aktarırken birbirini destekleyen ve sarmal bir yapıyla sürekli gelişen dört bölümden destek almaktadır.

Profesyonel Eğitim Kadrosu,

Müfredat ve Eğitim,

Ölçme Değerlendirme Birimi,

Öğrenme Ortamları,

Her zümre ve sınıf seviyesindeki öğretmenlerimizin temsil ettiği "Haritalandırma ve Liderlik Ekibi", ODTÜ Eğitim Bilimleri öğretim üyeleri tarafından desteklendiği toplantılarla düzenli olarak bir araya gelerek hem mevcut eğitim-öğretim aktivitelerini paylaşmakta hem de disiplinler arası iletişimi sağlamaktadır.

Aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan İzmir Özel Türk Koleji'nde, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır.  

Seçkin eğitim kadromuz , gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmalarını sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini ve değerlendirme yöntemlerini misyonumuza ve eğitim felsefemize uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlamaktadır.