İzmir Özel Türk Koleji

Varoluş Amacımız

DOĞRU SEÇİMLER YAPABİLEN;

Bireyin kendini tanımasını sağlamak, hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmak.

ÇEVRESİNE VE KENDİSİNE ÇOK YÖNLÜ KATKISI OLAN,

Öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki   başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamak.

 ÇAĞDAŞ,

Milliyetçi, laik, demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.

DENGELİ

Hayatın  olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, zamanını, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek özgüven ve davranış özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek.

VE MUTLU

Hayatta tatmin olmanın belirli bir formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olacak ve severek yapacağı şeyleri farketmesini ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesini sağlamak.

TÜRK GENÇLERİ

Atatürk ilkelerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven Dünya’ya örnek olacak vatandaşlar 

YETİŞTİRMEK.