İzmir Özel Türk Koleji

İTK Manisa Anaokulu

İTK Manisa Anaokulu

2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle açılışı gerçekleşen İTK Manisa Kampüsünde 4 yaş (36-48 ay) ve 5 yaş ( 48-60 ay) grubu çocuklarımıza eğitim verilmektedir. Sınıflarımız, çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini destekleyecek araç-gerece ve alana sahiptir.

 

 

Öğrencilerimizi felsefi düşünebilen, soru sorabilen, sahip olduğu duyuları en iyi şekilde kullanabilen, özgüvenli, doğru benlik algısı geliştirmiş, girişimci, özgür, barışçıl, önyargılardan uzak ve hoşgörü sahibi, işbirliğine yatkın, paylaşımcı, sorumluluk sahibi ve kendi haklarını bilerek başkalarının haklarına da saygılı bireyler olarak yetiştirmek, okulumuzun öncelikli hedefidir.

  

Okul öncesi çocukların en büyük gereksinimi olan oyun en iyi öğrenme aracıdır. İTK Anaokullarında uygulanan eğitim programları oyunla temellendirilmiştir. Hareket ederek ve eğlenerek gerçekleşen kalıcı öğrenme için anaokullarımızda öğrencilerimizin aktif olarak ‘’Öğrenirken Eğlenmeleri‘’ amaçlanmaktadır.

 

 

İTK Anaokulları programı, okul öncesi eğitimin programının temel ilkeleri doğrultusunda ‘’Oyun tabanlı’’ ve  "Sorgulama Temelli" eğitim yaklaşımını esas alarak; öğrencileri düşünme, araştırma, bilgiyi kullanma ve çözüm üretme aşamalarında destekler. Okul Öncesi dönemi çocukları için özel olarak hazırlanmış, zenginleştirilmiş program içeriği ile eğitim/öğretim 4 yaştan 12.sınıfa kadar kesintisiz ve sarmal olarak yapılandırılmıştır.

 

 

Sınıflarımız, çocukların bedensel, hareketsel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal yönden yeteneklerine, becerilerine, ilgilerine, isteklerine ve gelişim dönemi özelliklerine göre gelişmelerini destekleyecek şekilde düzenlenmiştir.

 

İletişim: 0236 250 50 70 / 0236 250 51 25 / 0549 254 73 85

 

 instagram.com/itkanaokullari

 facebook.com/itkanaokullari